Adres:

23 Toekomsstraat 

Upington 

South Africa

Kontakpersoon:
Eienaar - Hendrik Dege
Tel nr:054 331 1276
Selnommer.:083 683 2919
Epos:
 
Finansiele Direkteur
Naam: Aletta Dege
Selnommer.: 082 494 2209
Tel nr: 054 331 1276

 
Admin
Naam: Daleen van Brederode
Selnommer.: 054 331 1276
Tel nr: Faks: 054 331 1229 / E-faks: 086 759 2772

 
Verkoopsverteenwoordiger
Naam: Cobus Van Niekerk
Selnommer.: 071 374 6277
Tel nr: 054 331 1276